Aselsan bu dışa bağımlılığı azaltmayı ve faaliyet alanlarında global ölçekte güçlü bir medikal marka olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Türkiye’de üretilmeyen ve ihracat potansiyeli yüksek, teşhis ve tedavide kritik öneme haiz tıbbi cihazlar konusunda çalışmalar yapılmaktadır.